TƯ VẤN SỨC KHỎE : VAI TRÒ VÀ CÁCH SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG VIÊM TRONG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỜM, HO, KHÓ THỞ VÀ CÁC BỆNH HÔ HẤP MẠN TÍNH .

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,140

Ngày đăng: 21/09/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : VAI TRÒ VÀ CÁCH SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG VIÊM TRONG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỜM, HO, KHÓ THỞ VÀ CÁC BỆNH HÔ HẤP MẠN TÍNH .

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: THẠC SỸ CHU THỊ CÚC HƯƠNG - PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA KHÁM BỆNH BV PHỔI HÀ NỘI NGÀY 19/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?