TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,728

Ngày đăng: 06/01/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp. NGÀY 6/1/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?