TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 15,753

Ngày đăng: 21/01/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.

Khách mời: Luật sư NGUYỄN TRẦN THIÊN, Đoàn Luật sư Tp.HCM. MC: THẢO NGUYÊN NGÀY: 21/01/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?