TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 12,488

Ngày đăng: 23/01/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Ths. Luật sư ĐỖ ANH THẮNG, Giám đốc Công ty Luật TNHH ASEM VIệt Nam. NGÀY : 23/1/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?