TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRANH CHẤP VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,167

Ngày đăng: 14/01/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRANH CHẤP VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở.

Khách mời: Luật sư NGUYỄN HỒNG LĨNH, GĐ Cty Luật TNHH Nguyễn & Brothers. MC: HOÀNG NHÂN NGÀY: 14/01/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?