TƯ VẤN SỨC KHỎE : KHẢN TIẾNG, MẤT TIẾNG, VIÊM THANH QUẢN TÁI PHÁT THƯỜNG XUYÊN, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC, CUỘC SỐNG - CÁCH ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ?

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 12,016

Ngày đăng: 11/01/2021

TƯ VẤN SỨC KHỎE : KHẢN TIẾNG, MẤT TIẾNG, VIÊM THANH QUẢN TÁI PHÁT THƯỜNG XUYÊN, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC, CUỘC SỐNG - CÁCH ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ?

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: PGS. TS NGUYỄN THỊ NGỌC DINH - NGUYÊN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG. NGÀY : 11/1/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?