TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/01/2021.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 13,604

Ngày đăng: 02/03/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/01/2021.

Khách mời: Luật sư PHẠM HOÀI NAM, Luật sư điều hành hãng luật Giải phóng, đoàn Luật sư Thành phố HCM. MC: HẢI TRIỀU NGÀY: 02/03/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?