QUẢNG NINH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,306

19/10/2018

QUẢNG NINH: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Tăng cường giám sát giúp phát huy vai trò của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như người đại biểu dân cử tại các địa phương, đảm bảo quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do vậy, thời gian qua, những chuyên đề được các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để giám sát luôn là những vấn đề nổi cộm, tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống của cử tri địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?