CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,391

18/10/2018

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Kết quả CCHC đã góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?