ĐOÀN GIÁM SÁT LIÊN HỢP UỶ BAN ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI VIỆT NAM – LÀO LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,578

Ngày đăng: 08/10/2018

ĐOÀN GIÁM SÁT LIÊN HỢP UỶ BAN ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI VIỆT NAM – LÀO LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

“Thoả thuận cấp Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào” là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng và vô cùng đặc biệt, một hành động thiết thực và góp phần tăng cường vào mối quan hệ thực sự là đặc biệt giữa Việt Nam và Lào...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?