HỢP TÁC KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC Á – ÂU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,447

Ngày đăng: 10/10/2018

HỢP TÁC KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC Á – ÂU

Sau khai mạc, Phiên họp toàn thể lần thứ nhất với chủ đề Hợp tác, môi trường và phát triển bền vững khu vực Á Âu đã diễn ra với sự tham dự của 24 các trưởng đoàn là Chủ tịch Quốc hội và đại biểu của hơn 40 đoàn đến từ các nước khu vực Á Âu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng đưa ra nhiều đề xuất quan trọng nhằm đẩy mạnh liên kết Á Âu vì mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực, đặc biệt là xác định các bước đi để xây dựng tầm nhìn của hợp tác Á - Âu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?