MỖI THẨM PHÁN PHẢI PHỤNG CÔNG THỦ PHÁP, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,592

04/10/2018

MỖI THẨM PHÁN PHẢI PHỤNG CÔNG THỦ PHÁP, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và Nhân dân yêu cầu các Thẩm phán phải thực hiện nhiệm vụ một cách vô tư, khách quan, thượng tôn pháp luật; đòi hỏi các Thẩm phán phải trở thành biểu tượng của đạo đức thanh liêm, tuân thủ những nguyên tắc của Hiến pháp về hoạt động tư pháp, thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thẩm phán phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” và “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ Thẩm phán phấn đấu, rèn luyện và thực hiện, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?