PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN TIẾP XÚC CỬ TRI LAI CHÂU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,434

Ngày đăng: 08/10/2018

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN TIẾP XÚC CỬ TRI LAI CHÂU

Về vấn đề cử tri quan tâm như, việc Tổng Bí thư được trung ương tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, điều này là rất hợp lý, khoa học tạo sự thống nhất trong Đảng và điều hành của đất nước, phù hợp với điều kiện của đất nước ta hiện nay. Việc xây dựng đường cao tốc đến Lai Châu là rất quan trọng đế sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dự kiến là làm theo qui mô đường cấp 3 miền núi, từ nguồn vốn vay ADB, phấn đấu cuối năm 2019 có thể khởi công./.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?