VIỆT NAM CHUNG TAY GÌN GIỮ HOÀ BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,458

09/10/2018

VIỆT NAM CHUNG TAY GÌN GIỮ HOÀ BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

So với nhiều quốc gia, Việt nam chỉ mới tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới từ năm 2014. Lực lượng được chọn tham gia, chủ yếu là những cá nhân hoặc nhóm sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, phân tích tình báo, rà phá bom mìn, hậu cần. Lần đầu tiên, Việt Nam nâng quy mô tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ lên cấp đơn vị. Một đơn vị quân y - trực thuộc Bệnh viện Quân y 175-Bộ Quốc phòng đã chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển mới trong việc tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liêp hợp quốc của quân đội Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hình ảnh thiện chí vì mục đích nhân đạo của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?