XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐI VÀO THỰC CHẤT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,496

18/10/2018

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐI VÀO THỰC CHẤT

# Ở các tỉnh miền núi, vùng cao Sơn La, do điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nên xây dựng Nông thôn mới thường khó đạt các tiêu chí như thu nhập, đường giao thông nông thôn, môi trường v.v.. Khắc phục mọi khó khăn, với cách làm sáng tạo, huy động tổng lực sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, và các doanh nghiệp, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã và đang từng bước xây dựng nông thôn mới đi từ thực chất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?