ĐIỂM SÁNG PHỔ CẬP TIẾNG Ê ĐÊ CHO BẬC TIỂU HỌC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,940

19/11/2018

ĐIỂM SÁNG PHỔ CẬP TIẾNG Ê ĐÊ CHO BẬC TIỂU HỌC

Việc đưa tiếng Ê Đê vào giảng dạy tại các trường học tiểu học trênmđịa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ giúp học sinh dân tộc Ê Đê dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở trường lớp, tự tin trong giao tiếp mà còn góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Ê Đê.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?