HIỆU QUẢ SAU ĐẦU TƯ Ở VÙNG CAO LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 18,561

18/11/2018

HIỆU QUẢ SAU ĐẦU TƯ Ở VÙNG CAO LÀO CAI

Hiện tại, trên địa bàn huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai có 174 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đây là những công trình từ Chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình 135 của Chính phủ. Theo thống kê, có hơn 51 nghìn người được sử dụng nước hợp vệ sinh từ những công trình này. Nguồn nước sạch cho người dân vùng cao có ý nghĩa quan trọng, nhằm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và giảm nghèo. Qua đó cũng góp phần thực hiện mục tiêu, đến hết năm 2018 có 88% dân cư vùng nông thôn ở Lào Cai được sử dụng nước hợp vệ sinh./. Vũ Thắng THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?