HOÀN THIỆN THỂ CHẾ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,876

15/11/2018

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

# Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018 đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 12, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học – thực tiễn với chủ đề: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?