NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/11/2018

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,432

01/11/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/11/2018

Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/11 tới đây. Đó là nội dung được đề cập tại Cuộc họp báo chuyên đề về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế tổ chức chiều 19/10, tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?