NHIỀU BẢN ÁN CỦA TOÀ ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHẬM THI HÀNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,586

21/11/2018

NHIỀU BẢN ÁN CỦA TOÀ ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHẬM THI HÀNH

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 55 năm 2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp 4 Quốc hội khá XIV về thi hành Luật Tố tụng hành chính đã nêu ra thực trạng Uỷ ban nhân dân tại nhiều địa phương đã chậm chễ thi hành các bản án của toà án về vụ án hành chính. Đồng thời cho biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát cụ thể đối với từng vụ việc chậm thi hành để xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, làm căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?