NHỮNG CÔ GIÁO CẮM BẢN Ở LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 20,102

14/11/2018

NHỮNG CÔ GIÁO CẮM BẢN Ở LÀO CAI

Ở vùng cao của tỉnh Lào Cai, để trẻ em có thể đi học, biết chữ, thì các thầy; cô giáo phải mang lớp học đến tận các thôn bản, cho dù đó là nơi xa xôi, heo hút nhất. Những nơi không điện, không nước nhưng vẫn phải có điểm trường. Chính ở đó, những con chữ đầu tiên đã đến với trẻ em vùng cao bằng cả tấm lòng của người thầy "cắm bản". Vũ Thắng THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?