QUY HOẠCH XÂY DỰNG SẼ ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ CHO HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,768

Ngày đăng: 09/11/2018

QUY HOẠCH XÂY DỰNG SẼ ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ CHO HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI

Theo dự kiến, tại phiên thảo luận tại hội trường vào chiều mai, ngày 9/11, Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Một vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu là việc cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh hay không. Quy hoạch xây dựng tỉnh được xem như là cơ sở để sử dụng nguồn tài nguyên không gian, đất đai, môi trường một cách bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?