Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TINH GỌN - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,380

05/11/2018

Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TINH GỌN - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?