CỬ TRI BÁT XÁT NÊU NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,364

06/12/2018

CỬ TRI BÁT XÁT NÊU NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tại buổi TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai với cử tri khu vực thị trấn Bát Xát, cử tri nêu, trong quá trình triển khai một số dự án lớn trên địa bàn huyện, chính quyền địa phương không tuân thủ những quy định của Luật đất đai. Cụ thể là, không đảm bảo bảo đủ điều kiện, trình tự, thẩm quyền về thu hồi đất; người dân không được tham gia lấy ý kiến; chưa tiến hành công bố quy hoạch đã cho triển khai dự án. Thực trạng này diễn ra từ nhiều năm nay, người dân trong vùng dự án nhiều lần “kêu cứu” nhưng không được giải quyết. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Giàng Thị Bình- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị lãnh đạo huyện Bát Xát sớm giải quyết các vấn đề mà cử tri phản ánh./. Vũ Thắng THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?