GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,487

15/12/2018

GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ

Tại Diễn đàn lần thứ 2 Thi hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế sáng nay, do Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức, nội dung minh bạch công khai văn bản pháp luật liên quan và giám sát thực hiện đã được nhiều chuyên gia quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?