SƠN LA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KÈ SUỐI NẬM LA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,659

02/12/2018

SƠN LA ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KÈ SUỐI NẬM LA

Năm 2016, sau gần 13 năm tổ chức thực hiện dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La, qua tổ chức rà soát, tổng hợp các dự án đã phê duyệt quyết toán, UBND tỉnh Sơn La đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số vốn tiết kiệm, còn dư để triển khai thực hiện: Hỗ trợ 35 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 21 dự án phục vụ trực tiếp an sinh xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La. Dự án Kè suối Nặm La là 1 trong những dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, sẽ góp phần quan trọng cải tạo dòng chảy, tạo diện mạo mới cho thành phố Sơn La, đảm bảo thoát lũ, tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện các hạng mục công trình đang được khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ đáp ứng mong mỏi của người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?