YÊN BÁI: HUYỆN TRẠM TẤU TINH GỌN BỘ MÁY LÀM VIỆC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 26,887

15/12/2018

YÊN BÁI: HUYỆN TRẠM TẤU TINH GỌN BỘ MÁY LÀM VIỆC

Trạm Tấu là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái, nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước theo Quyết định 30a. Tuy nhiên, Trạm Tấu lại là điểm sáng khi thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nghị quyết số 19 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trước đây, huyện Trạm Tấu có 59 cơ quan và 12 đơn vị hành chính, sau khi thực hiện Nghị quyết, chỉ còn 55 cơ quan. Việc sáp nhập những cơ quan có nhiệm vụ tương đồng để thu gọn bộ máy, hạn chế tình trạng “nhiều người cùng làm một việc”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?