TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,740

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Sáng 28-3, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Vụ Bình Đẳng Giới (Bộ LĐ-TBXH), tổ chức Hội thảo “Công tác truyền thông về bình đăng giới (BĐG) của các cơ quan nhà nước”. Hội thảo là hoạt động thuộc Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) hỗ trợ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?