BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,471

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Trong giai đoạn hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ. Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa giảm, dẫn đến sự sụt giảm về doanh số và lợi nhuận đối với các doanh nghiệp . Vậy, tại sao phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?