CÁC DIỄN BIẾN CHÍNH TRONG NGÀY THỨ 8 - PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN CHẠY THẬN TẠI HÒA BÌNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 33,003

CÁC DIỄN BIẾN CHÍNH TRONG NGÀY THỨ 8 - PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN CHẠY THẬN TẠI HÒA BÌNH

Các diễn biến chính trong ngày thứ 8 - Phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tại Hòa Bình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?