CẦN LÀM RÕ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 327 Ở HUYỆN QUỲNH NHAI - KỲ 3

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,928

CẦN LÀM RÕ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 327 Ở HUYỆN QUỲNH NHAI - KỲ 3

Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã nhắc đến sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trong thu hồi và sử dụng đất dự án 327 ở xã Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai. Vẫn biết đó là chuyện đã xảy ra cách đây 21 năm, là câu chuyện của thế hệ lãnh đạo trước, song đây sẽ là bài học còn nguyên giá trị cho thế hệ cán bộ lãnh đạo hôm nay của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?