SỰ CỐ CHẠY THẬN HOÀ BÌNH: NGÀY THỨ 10, CÁC LUẬT SƯ TIẾP TỤC BÀO CHỮA CHO BÁC SỸ HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,931

28/05/2018

SỰ CỐ CHẠY THẬN HOÀ BÌNH: NGÀY THỨ 10, CÁC LUẬT SƯ TIẾP TỤC BÀO CHỮA CHO BÁC SỸ HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Sự cố chạy thận Hoà Bình: Ngày thứ 10, các luật sư tiếp tục bào chữa cho bác sỹ Hoàng Công Lương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?