SỰ CỐ CHẠY THẬN TẠI HÒA BÌNH: CHỜ ĐỢI MỘT PHÁN QUYẾT CÔNG BẰNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 21,160

30/05/2018

SỰ CỐ CHẠY THẬN TẠI HÒA BÌNH: CHỜ ĐỢI MỘT PHÁN QUYẾT CÔNG BẰNG

Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Chờ đợi một phán quyết công bằng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?