TĂNG TRƯỞNG GDP TRUNG BÌNH CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020 CÓ THỂ ĐẠT 6,85%

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,496

TĂNG TRƯỞNG GDP TRUNG BÌNH CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020 CÓ THỂ ĐẠT 6,85%

Tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam giai đoạn 2018-2020 có thể đạt 6,85%, có năm đạt trên 7%. Đây là dự báo của Bộ kế hoạch và đầu tư tại Hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018 và đến năm 2020” tổ chức ngay 15.5 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?