LÙI THỜI HẠN THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,827

LÙI THỜI HẠN THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, sáng nay, với sự thống nhất cao, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?