CẦN ĐÒN BẤY VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,563

CẦN ĐÒN BẤY VỀ CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 10 về Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế như nhân". Diễn đàn nhằm đánh giá việc thực hiện và cùng chỉ ra những rào cản, khó khăn thách thức mà thành phần kinh tế tư nhân đang gặp phải. Từ đó tìm ra giải pháp giúp thành phần kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, ổn định và hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?