KHAI MẠC "GIỌT HỒNG XỨ LẠNG" 2018

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,565

06/07/2018

KHAI MẠC "GIỌT HỒNG XỨ LẠNG" 2018

Thời gian qua, cả nước nói chung cũng như tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã thu được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động hiến máu cứu người, nhưng lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị; đối tượng hiến máu chỉ tập trung trong các cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên. Chính vì vậy, với khẩu hiệu "Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp", "Hiến máu cứu người - giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại", Ban Chỉ đạo quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn mong muốn đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng, ngày càng tiếp nhận được nhiều đơn vị máu hơn nữa để cứu giúp những người bệnh đang cần máu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?