LIÊN KẾT 4 NHÀ GIÚP NÔNG DÂN SƠN LA TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,362

20/07/2018

LIÊN KẾT 4 NHÀ GIÚP NÔNG DÂN SƠN LA TRỞ THÀNH TRIỆU PHÚ

Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, nếu như không có sự hỗ trợ đặc thù thì người dân khó có thể tạo được nguồn lực để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bằng việc vận dụng linh hoạt các chương trình, chính sách hỗ trợ của chính phủ, Nhà nước, nhiều hộ dân đã dần vươn lên thoát nghèo. Trong câu chuyện đánh thức tiềm năng đất đai và sức lao động của người dân, việc thay đổi phương thức hỗ trợ, cho người dân cần câu chứ không cho con cá đã cho thấy rõ hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?