NHIỀU Ý KIẾN KHÁC NHAU VỀ ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,518

17/07/2018

NHIỀU Ý KIẾN KHÁC NHAU VỀ ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

Từ khi Hội đồng Tiền lương quốc gia được thành lập, mức tăng hàng năm do ba bên đại diện chủ sử dụng, đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng thương lượng và thống nhất. Năm nay, tại phiên họp đầu tiên về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019, đại diện cho giới sử dụng lao động là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam kiến nghị không tăng, trong khi, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đại diện cho người lao động đề xuất lương tối thiểu vùng sẽ tăng ở mức 8%, cao hơn mức tăng năm 2018 là 6,5%. Có thể thấy đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động đã bất đồng quan điểm bởi các mức tăng lương đưa ra chênh lệch quá lớn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?