PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN VỚI GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,411

15/07/2018

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN VỚI GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Mạng lưới các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Đại sứ quán Australia và Dự án Investing in Women đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam: "Phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng". Mục tiêu của diễn đàn là tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật thông tin, về lao động việc làm và bình đẳng giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?