THỪA THIÊN - HUẾ: KHAI MẠC LỄ HỘI SEN NĂM 2018

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,509

07/07/2018

THỪA THIÊN - HUẾ: KHAI MẠC LỄ HỘI SEN NĂM 2018

Lần đầu tiên lễ hội sen được Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?