TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO THĂM VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,952

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO THĂM VIỆT NAM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buunhang Vorachits và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm Việt Nam từ ngày 03-07/7.Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Buunhang Vorachits đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chiều 3/7 tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Buunhang Vorachits đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?