60% DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHƯA TIẾP CẬN ĐƯỢC NGUỒN VỐN

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 66,077

Ngày đăng: 10/08/2018

60% DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHƯA TIẾP CẬN ĐƯỢC NGUỒN VỐN

“Hiện có 28 quỹ hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên hiện nay có hơn 60% số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn này.” Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)" do Báo diễn đàn Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chiều ngày 7/8, tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?