BỆNH VIỆN VÙNG CAO SƠN LA XÂY DỰNG MÔ HÌNH 5S

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,441

Ngày đăng: 05/08/2018

BỆNH VIỆN VÙNG CAO SƠN LA XÂY DỰNG MÔ HÌNH 5S

Câu chuyện nâng cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh tại các bệnh viện vốn được nhiều người quan tâm. Nhằm hướng tới môi trường làm việc khoa học, an toàn cho nhân viên cũng như người bệnh, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro; các bệnh viện vùng cao đang xây dựng và triển khai thực hiện mô hình quản lý chất lượng “5S - Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?