LO NGẠI BẤT BÌNH ĐẲNG CẠNH TRANH TỪ VẬN TẢI HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,273

Ngày đăng: 15/08/2018

LO NGẠI BẤT BÌNH ĐẲNG CẠNH TRANH TỪ VẬN TẢI HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Các doanh nghiệp, lái xe taxi tiếp tục kịch liệt phản đối bản dự thảo Nghị định 86 do Bộ GTVT trình Chính phủ ngày 31/7/2018 vì cho rằng dự thảo đã tạo một sân chơi riêng cho Grab dưới tên gọi Vận tải hợp đồng điện tử - một loại hình vận tải chỉ có riêng ở Việt nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?