NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM: LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯƠN TẦM THẾ GIỚI?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,299

08/08/2018

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM: LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯƠN TẦM THẾ GIỚI?

Những quốc gia có năng suất lao động cao cũng là những quốc gia có nền kinh tế phát triển và vững mạnh hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, tăng năng suất lao động cũng chính là ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia, nền kinh tế và Việt Nam cũng không phải một ngoại lệ. Vậy năng suất lao động của Việt Nam như thế nào trong tương quan với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?