BÀI HỌC TỪ MÔ HÌNH LÀNG MỚI HÀN QUỐC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 34,000

BÀI HỌC TỪ MÔ HÌNH LÀNG MỚI HÀN QUỐC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thái Nguyên là một trong 8 tỉnh của cả nước đang thực hiện mô hình làng mới Saemual Undong (Xê- ma – ươn Un –Đon ) tại Hàn Quốc trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ biết vận dụng mô hình này đến nay diện mạo nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân ở những xã khó khăn ngày càng thay da đổi thịt. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?