NỖ LỰC BẢO VỆ TẦNG Ô DÔN VÀ KHÍ HẬU CỦA CHÚNG TA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,344

Ngày đăng: 22/09/2018

NỖ LỰC BẢO VỆ TẦNG Ô DÔN VÀ KHÍ HẬU CỦA CHÚNG TA

Trong 24 năm qua, Vn đã chủ động và tích cực tham gia thực hiện Nghị định thư Montreal, bảo vệ tầng ô dôn và đạt được nhiều kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?