ĐIỆN BIÊN MÁU RỪNG VẪN CHẢY

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,231

11/01/2019

ĐIỆN BIÊN MÁU RỪNG VẪN CHẢY

Mặc dù công tác quản lý và bảo vệ rừng những năm qua đã được quan tâm, song diện tích rừng ở một số địa phương trong cả nước vẫn đang bị thu hẹp. Ở tỉnh Điện Biên, 1 số diện tích rừng đang bị xẻ thịt không thương tiếc. Nếu không có sự quan tâm đúng mức và sự vào cuộc quyêt liệt thì rất có thể, những cánh rừng già ở đây sẽ vĩnh viễn không còn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?