ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA KIỂM TRA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,342

06/01/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA KIỂM TRA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có chuyến kiểm tra, khảo sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại của cử tri tại huyện Mai Sơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?